Pravidlá serveru MC.CRAFTUJ.SK

Akýkoľvek druh reklamy je prísne zakázaný za reklamu sa považuje akákoľvek IP adresa a URL adresa, ktorá nepatrí serveru Craftuj.sk ďalej propagácia cudzieho webu, projektu a organizácie.

01

Vaše "meno" nesmie mať vulgárny alebo urážlivý podtext nesmie sa podobať nicku člena Admin tímu, alebo YouTubera na našom serveri a taktiež nesmie obsahovať prvky rasizmu a nacismu alebo iného etnika.

02

Obchádzanie BAN/u použitím VPN alebo menením IP adresy je prísne zakázané porušením tohto zákazu sa trestá trvalým zablokovaním.

03

Vyjadrujte sa vždy slušne tak, aby ste nenarušovali kľud ostatným hráčom a sebe samému nevyvolávajte hádky a neprovokujte.

04

Nespamovať v chatu servera ani u ostatných hráčov platí pre PM, poke i log servera.

05

Je prísne zakázané šíriť a prejavovať rasizmus, nacizmus a iný urážlivý podtext ktorý by mohol viesť urážke voči inému etniku.

06

Posielanie nevhodných odkazov je prísne zakázané takzvaná pornografia, IP loggery, a pod. čo by mohlo viesť narušenie kľudu našej komunity.

07

Je prísne zakázané akokoľvek poškodzovať majetok servera Craftuj.sk jeho napadnutím narušením chodu servera, porušením tohto zákazu môžu byť použité právne kroky.

08

Hráč je si zodpovedný za svoj herný účet v prípade ak príde ku krádeží nie je to chyba na strane servera, ale na strane hráča.

09

Je prísne zakázané zneužívať akúkoľvek chybu na našom serveri Craftuj.sk využitím tejto chyby riskujete trvalé zablokovanie vašeho účtu a vašou povinosťou je túto chybu nahlásiť.

10

Je zakázané klamať a urážať našich členov A-Tímu a pri viac násobnom porušení riskujete trvalé zablokovanie. 

11

Prosím rešpektujte naše rozhodnutie a nežiadajte akýmkoľvek spôsobom o práva na našom Craftuj.sk serveri.

12

Nezverejňujte žiaden cudzí obsah na našom serveri napr. osobné údaje takzvaná IP adresa, fotky, faktúry, meno, bydlisko a akékoľvek iné informácie z vášho osobného života alebo iného hráča na serveri.

13

Hráč má prísne zakázané používať modifikácie klientov napr. cheaty, hacky a programy, ktoré by inak zvýhodňovali postavu hráča na serveri.

14

Používame cookies, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Prečítajte si našu politiku cookies.